ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THI ĐẤU

NGƯỜI BÌNH THUẬN

305.000665.000
Xóa

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG : Vận động viên phải là người Bình Thuận ( thể hiện bằng số căn cước công dân, đầu số 060 )

Khuyến khích VĐV cung cấp đầy đủ thông tin để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
Athletes are encouraged to fill out all information for use in case of emergency