ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

RACE REGISTRATION

CÁ NHÂN – INDIVIDUAL

THÔNG TIN BẮT BUỘC – OBLICATORY INFORMATION

305.000665.000
Xóa

Khuyến khích VĐV cung cấp đầy đủ thông tin để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
Athletes are encouraged to fill out all information for use in case of emergency